قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

بازار آزاد امروز شاهد سیر نزولی قیمت یورو است که به ۳۳,۶۹۹ (سی و سه هزار و ششصد و نود و نه ) تومان رسید.