قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که به ۳۴,۱۱۱ (سی و چهار هزار و یکصد و یازده ) تومان رسید.