قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

یورو امروز در بازار در حالی معامله شد که افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۳۱,۰۰۶ (سی و یک هزار و شش ) تومان رسید.