قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

بازار امروز شاهد افزایش ۲۳۷ تومانی قیمت یورو است که به ۳۱,۷۷۳ (سی و یک هزار و هفتصد و هفتاد و سه ) تومان رسید.