قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

بازار آزاد امروز شاهد افت قیمت یورو است که به ۳۱,۵۱۲ (سی و یک هزار و پانصد و دوازده ) تومان رسید.