قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

بازار آزاد امروز شاهد ثبات قیمت یورو است که بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۲۰۰ (سی و یک هزار و دویست) تومان نرخ گذاری شد.