قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

بازار آزاد امروز شاهد ثبات قیمت یورو است که بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۲۹,۳۴۳ (بیست و نه هزار و سیصد و چهل و سه ) تومان نرخ گذاری شد.