قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

قیمت یورو امروز در بازار تغییری را نسبت به روز پیش تجربه نکرد و ۲۹,۷۷۲ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو) تومان معامله شد.