قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

بازار آزاد امروز شاهد ثبات قیمت یورو است که ۳۱,۱۶۸ (سی و یک هزار و یکصد و شصت و هشت) تومان نرخ گذاری شد.