محدوده مجاز قیمت سکهمحدوده مجاز قیمت سکه

اقتصاد نیوز: قیمت سکه در معاملات فردایی به زیر مرز ۱۲ میلیون تومان رسید تا سکه با سطح حمایتی حساس خود فاصله کم کند.