مرز جدید درگیری دلار تهرانمرز جدید درگیری دلار تهران

دلار تهران پس از کش و قوس های فراوان در یک محدوده نسبی تثبیت شده است. مرز ۲۷ هزار تومان، مرزی است که فعلا دلار با آن درگیر است.