مسیر بازگشت دلارهای خانگی به بازارمسیر بازگشت دلارهای خانگی به بازار

بازار ارز در دوئل اخبار خوب و بد انتخابش را کرد. فعلا بازار اخبار خوب را جدی گرفته است. اما تا چه زمانی این مسئله می‌تواند ادامه داشته باشد؟