معادلات بازار سکه برهم خورد + نمودارمعادلات بازار سکه برهم خورد + نمودار

۱۸ آذر ۱۳۹۹هجوم خریداران به بازار، سکه امامی را به بالاترین قیمت آذرماه برد.