نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| افزایش قیمت‌هانرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها از جمله سکه است که با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.