نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| کاهش قیمت پوند و طلانرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| کاهش قیمت پوند و طلا

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که همچون روز پیش ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد. دلار هم افزایش و طلا کاهش قیمت را تجربه کرد.