نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| دلار و سکه گران شدندنرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| دلار و سکه گران شدند

قیمت سکه امروز در بازار با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید. قیمت دلار هم افزایش پیدا کرد.