نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| کاهش قیمت طلا و دلارنرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| کاهش قیمت طلا و دلار

بازار امروز شاهد کاهش قیمت دلار و طلاست، سکه هم ثبات قیمت را تجربه کرد و ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.