نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| افزایش قیمت‌ها در بازارنرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| افزایش قیمت‌ها در بازار

بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها از جمله قیمت سکه امامی است که با رشد ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.