نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| کاهش قیمت دلار و طلانرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| کاهش قیمت دلار و طلا

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه تمام است که ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد. طلا و سکه امروز افت قیمت را تجربه کردند.