نشانه‌های ریسک حداکثری در قیمت دلارنشانه‌های ریسک حداکثری در قیمت دلار

بازار ارز در طول یک ماه و نیم گذشته ۱۰ کانال قیمتی را پشت سر گذاشت؛ سرعت قیمت در بازار کم‌سابقه بوده است. اما آیا ریسک خرید هم همپای قیمت افزایش یافته است؟