نقاط ۵ستاره قیمت دلارنقاط ۵ستاره قیمت دلار

بازار ارز هفته‌ای پرنوسان را با آرامش به پایان رساند. با توجه به روند قیمت دلار در ماه‌های اخیر، می‌توان نقاط مهم قیمت دلار را شناسایی کرد.