نقطه حساس دلار در بازار امروزنقطه حساس دلار در بازار امروز

نرخ دلار دیروز تا میانه کانال ۲۶ هزار تومان عقب‌نشینی کرد؛ اما نتوانست ماندگاری در کانال ۲۶ هزار تومان را برای دومین روز تمدید کند.