هدف قیمت دلار در اولین روز هفتههدف قیمت دلار در اولین روز هفته

امروز درهم امارات در یک روند کاهشی حرکت کرد تا دلار نیز به سمت کف کانال ۲۷ هزار تومان روانه شود.