واکنش طلا به واکسن مدرنا /ادامه صعود نفتواکنش طلا به واکسن مدرنا /ادامه صعود نفت

بازار‌های جهانی پس از انتشار خبر واکسن دوم کرونا دچار نوسان بزرگ دیگری شدند. اگرچه این دگرگونی به شدت خبر واکسن دوشنبه هفته پیش نبود. قیمت طلا که امروز بی‌رمق بود ۱ درصد افت و بازار نفت خام که امروز صعود بود ۳٫۵ درصد افزایش داشت.