وضعیت فرسایشی در بازار ارز /درهم زندانی شدوضعیت فرسایشی در بازار ارز /درهم زندانی شد

تا زمانی که درهم بالای مرز ۷ هزار تومانی قرار دارد، نمی توان انتظار کاهش سنگین در بازار ارز داخلی را داشت.