پارازیت تحریم‌ جدید در روند دلارپارازیت تحریم‌ جدید در روند دلار

با اینکه دیروز در بازار آزاد، دلار با رنگ قرمز به کارش پایان داد، اما خبر تحریم‌های آمریکا معاملات پشت خطی را در مسیری متفاوت از بازار آزاد قرار داد.