پیش‌بینی تورم در ماه‌های آتیپیش‌بینی تورم در ماه‌های آتی

سومین گزارش سیاستی بانک مرکزی امروز منتشر شد. سیاستگذار پولی در این گزارش از افزایش شاخص بهای تولیدکننده و احتمال رشد تورم در ماه‌های آتی خبر داد. خبر مهم دیگر، افزایش نرخ سود بین بانکی در شهریور ماه به بالای ۱۷ درصد است. علاوه بر این نرخ سود بین بانکی در مهر ماه به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است.