پیش‌بینی همتی از قیمت دلار در روزهای آیندهپیش‌بینی همتی از قیمت دلار در روزهای آینده

اقتصادنیوز: ایران ارگان دولت گفت‌وگویی با عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک‌مرکزی داشته است.