پیش‎ بینی مکواری برای طلا در۲۰۲۱؛ هراونس ۱۵۵۰دلار!پیش‎ بینی مکواری برای طلا در۲۰۲۱؛ هراونس ۱۵۵۰دلار!

قیمت هر اونس طلا امروز بالاخره افزایش یافت. اما افزایش ۰٫۲ درصدی امروز برای جبران ضرر‌های هفته کافی نبود. دلیل این افزایش قیمت چه بود؟ آیا واقعاً آینده طلا صعودی خواهد بود؟ و در این صورت جایگزین طلا برای سرمایه‌گذاران چیست؟