پیش بینی روند دلار در روز چهارشنبه/مرزهای مهم قیمتی ارز و سکهپیش بینی روند دلار در روز چهارشنبه/مرزهای مهم قیمتی ارز و سکه

امروز برای بازار ارز و سکه روز مهمی به حساب می آید زیرا ادامه دیروز بازار را وارد فاز اصلاح می کند و برگشت از مسیر نزولی می تواند به معنای تثبیت قیمت در سطوح کنونی باشد.