پیش بینی قیمت دلار پس از ریاست جمهوری جو بایدنپیش بینی قیمت دلار پس از ریاست جمهوری جو بایدن

قیمت دلار امروز در بازار ارز و در بازه زمانی یک ساعته نوسان هزار تومانی را تجربه کرد.