پیش بینی قیمت سکه پس از پیروزی جو بایدن در انتخاباتپیش بینی قیمت سکه پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات

برخی معامله گران پیش بینی می کنند قیمت سکه در بازار تا مرز ۱۱ میلیون دچار افت شود.