پیش بینی قیمت طلا در هفته جاری+نمودارپیش بینی قیمت طلا در هفته جاری+نمودار

طبق دو نظرسنجی کیتکو احساسات کوتاه مدت در بازار طلا همچنان صعودی است، زیرا بازار همچنان پس از شروع هفته با بدترین افت یک روزه در هفت سال گذشته، روند صعودی را طی می کند.