پیش بینی قیمت طلا در هفته جاریپیش بینی قیمت طلا در هفته جاری

احساسات در بین تحلیلگران بازار به طور قاطعانه متفاوت است. در حالی که کماکان سرمایه گذاران خرده فروش هفته کاری پیش رو را بسیار صعودی می‌بینند علاقه عمومی به بازار طلا در پایین ترین سطح از ابتدای سال رسیده است.