چرا دلار مرز ۳۲ هزار تومان را شکست؟چرا دلار مرز ۳۲ هزار تومان را شکست؟

اقتصادنیوز: اسکناس آمریکایی که شنبه هفته اخیر از مرز ۳۰ هزار تومانی عبور کرد و روز یک شنبه به بالای ۳۱ هزار تومان رسید، سرانجام در آخرین روز هفته توانست بالای ۳۲ هزار تومان قرار بگیرد.