چشم‌اندار طلا، بورس و نفت با پیروزی بایدنچشم‌اندار طلا، بورس و نفت با پیروزی بایدن

با پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا، انتظار می‌رود چشم‌انداز برخی از بازار‌ها تغییراتی نسبتاً مهمی را تجربه کنند. تحولات احتمالی برخی از این بازار‌ها یعنی بورس، طلا، نفت و نقره به گفته تحلیل گران چیست؟