کاهش قیمت دلار در صرافی ملی و بازار متشکل ارزیکاهش قیمت دلار در صرافی ملی و بازار متشکل ارزی

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی و قیمت دلار صرافی ملی در کانال ۲۶ هزار تومان در نوسان است.