کاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه/ قیمت دلار ریزش کردکاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه/ قیمت دلار ریزش کرد

صبح شنبه قیمت گشایش دلار صرافی ملی هزار و ۸۵۰ تومان و قیمت یورو ۲ هزار تومان کاهش یافتند و قیمت سکه یک میلیون تومان پایین آمد.