کف بازار طلا پیدا شد/ تخلیه خوش بینی در بورسکف بازار طلا پیدا شد/ تخلیه خوش بینی در بورس

پس از طوفان روز دوشنبه، قیمت هر اونس طلا در پایان دومین روز کاری بازار‌های جهانی ۰٫۶ درصد افزایش یافت. قیمت نفت خام نیز که ۱۰ روز نسبتاً خوشی را سپری کرده است، در روز سه‌شنبه، ۲٫۸ درصد افزایش پیدا کرد.