کف جدید قیمت دلار کجاست؟کف جدید قیمت دلار کجاست؟

اقتصاد نیوز: بازار امروز ارز تحت تاثیر سه متغیر قرار دارد به نظر می رسد امروز معامله گران به دنبال تست کف قیمت دلار باشند.