کف قیمت دلار کجاست؟/ مرز حساس بازار سکهکف قیمت دلار کجاست؟/ مرز حساس بازار سکه

اقتصاد نیوز:امروز در بازار دلار ۵ عامل اثرگذار هستند اما به نظر تنها عامل مسلط در بازار سکه قیمت دلار باشد و اونس نقش ضربه‌گیر داشته باشد.