کیش و مات خریداران دلار در کانال ۲۴؟کیش و مات خریداران دلار در کانال ۲۴؟

بازار ارز در طول هفته تعطیلات، روندی کاهشی را ثبت کرد. به نظر می آید سطوح نزدیک به ۳۰ هزار تومان کاملا از دست رفته و احتمال اینکه بازار به نزول ادامه دهد، بیشتر از قبل شده ست.