گره کور بازار طلا/ اقبال به دلار در تردید طلاگره کور بازار طلا/ اقبال به دلار در تردید طلا

در نیم روز چهارشنبه قیمت هر اونس طلا ۰٫۳ درصد کاهش داشته و دوباره وارد کانال ۱۸۰۰ دلار شده است. این در حالی است که آمار ها به نفع صعود طلا بود.