یارکشی بایدن و ترامپ در بازار‌های جهانییارکشی بایدن و ترامپ در بازار‌های جهانی

با نزدیک شدن به روز انتخابات آمریکا گمانه‌زنی راجع‌به آینده بازار‌ها بسیار حساس شده است. در این گزارش نظرات مختلف در مورد چشم‌انداز بازدهی احتمالی بازارهای مختلف در سناریو‌های احتمالی متفاوت ارائه می‌شود.