۲ سناریوی محتمل برای قیمت دلار۲ سناریوی محتمل برای قیمت دلار

فنر قیمت دلار برای تخلیه انرژی جمع شده یا نزدیک به پاره شدن است؟ چند روزی است که نرخ ارز در بازار آزاد، در کانال ۲۵ هزار تومان تثبیت شده است. ۲ سناریو برای حرکت دلار محتمل است.