پرش لینک ها

طلاسازی مقدماتی ساخت دستی
 • شنبه ها ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰
 • ظرفیت کلاس ۱۲ نفر
 • اعطای سه مدرک معتبر در پایان دوره قابل ترجمه
 • ۱۰ سیلابس آموزشی جلسات مشاوره فردی در طول دوره با کادر مشاورین مجموعه
 • شروع دوره ۱ تیرماه
طلاسازی مقدماتی ساخت دستی
 • سه شنبه ها ۱۸:۳۰ – ۱۴:۳۰
 • طرفیت کلاس ۲۰ نفر
 • اعطای سه مدرک معتبر در پایان دوره قابل ترجمه
 • ۱۰ سیلابس آموزشی جلسات مشاوره فردی در طول دوره با کادر مشاورین مجموعه
 • شروع دوره ۷ خردادماه
طراحی جواهرات با کامپیوتر مقدماتی نرم افزار ماتریکس
 • چهارشنبه ها  ۱۳:۰۰ – ۱۰:۰۰
 • ظرفیت کلاس ۸ نفر
 • اعطای سه مدرک معتبر در پایان دوره قابل ترجمه
 • ۹ جلسه + یک جلسه رفع اشکال همراه با نکات مبانی برندینگ و واژگان تخصصی لاتین مورد نیاز
 • شروع دوره ۲۹ خردادماه