آیا دوره طلاسازی محدودیت سنی داره؟

16/10/2020 19:22

خیر، همین که شما علاقه به طلاسازی داشته باشی و توانایی انجامش وجود داشته باشه میتونی در دوره شرکت کنی و این مهارت زیبا رو یاد بگیری.