من میخوام گالری راه اندازی کنم آیا دوره های مدیریتی به دردم میخورن؟

28/07/1399 10:15

یقیناً میتونم بگم ۱۰۰ درصد به دردت میخوره چون تو الان فقط مهارت انجام کار هنری رو داری امّا راه اندازی گالری نیاز به یادگیری دانش مدیریت داره برای اینکه بتونی به موفقیت برسی قطعاً باید دانش مدیریت رو بلد باشی.