دوره های حضوری

دوره های آموزشی آکادمی جواهرات اردوان آنوش در سه دسته بندی اصلی ساخت طلا و جواهرات، طراحی طلا و جواهرات و مدیریت و برندینگ به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهند شد.
رسالت ما در اکادمی جواهرات اردوان آنوش، آموزش تمامی حوزه های طلا و جواهرسازی از 0 تا 100 به صورت تخصصی با نگرش کارآفرینی برای هنرجویان می باشد.
بدین منظور برای ما بسیار حائز اهمیت است که تمام آموزش ها را بر اساس استاندارد های آموزشی بین المللی تدوین شده و با نظارت چندین پشتیبان که به صورت ماهانه با تک تک هنرجویان از طریق تلفن یا جلسات آنلاین تماس خواهند گرفت فرا بگیرند.
ذدر پایان تمامی دوره ها اعم از دوره های بلند مدت و یا کارگاه های آموزشی چندین ساعته نیر به هنرجویان مدرک پایان دوره آموزشی معتبر اعطا می گردد تا بتوانند از این مدرک در رزومه خود جهت ارائه در سفارت و مراجع مرتبط استفاده کنند.

Showing 1–12 of 30 results

۱ ۲ ۳