آیا برای شرکت در این کلاس ها نیاز به بِرند ثبت شده است؟

28/07/1399 10:02

خیر نیازی نیست اما در این دوره ها تکنیک ها و روش های ثبت برند و بهترین زمان در دوره برای ثبت برندتون رو بهت میگیم.